Zadanie 4. W poszukiwaniu aktywistów

W celu wykonania zadania postanowiliśmy przeprowadzić kilka wywiadów z osobami, które zajmują się pomocą potrzebującym. Postanowiliśmy, że zapytamy osoby, które współpracują z naszą szkołą podczas różnych wydarzeń, np. warsztatów, koncertów, zbiórek. Chcieliśmy bliżej poznać tych, którym pomagamy na co dzień.

Podzieliliśmy się na grupy i zadaliśmy każdej z wybranych osób po kilka pytań. Później spotkaliśmy się i przekazaliśmy sobie, co każda ze spotkanych osób mówiła. Wnioski z naszych rozmów są następujące: wszystkie spotkane osoby to bardzo miłe, ciepłe osoby, wykazujące całe morze empatii i zrozumienia dla swoich podopiecznych, a spotkania przebiegały w bardzo miłej atmosferze.

Poniżej zamieszczamy skróty naszych rozmów.

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim

Imię i nazwisko aktywisty: p. Agnieszka

Pracuję z osobami niepełnosprawnymi bo czuję taką potrzebę. Chcę ich wspierać i pokazywać, że świat może być lepszy.

Największą radość sprawia mi uśmiech moich podopiecznych, ich radość z tego, że udało się im wykonać zadanie.

Z osobami niepełnosprawnymi pracuję od 10 lat. Wcześniej nie miałam takich planów, ale teraz nie chcę robić nic innego.

Fundacja „Sprawni Inaczej”

Imię i nazwisko aktywisty: p. Weronika Tyszkiewicz

Zawsze chciałam pracować między ludźmi. Przypadek sprawił, że od trzech lat pomagam osobom niepełnosprawnym. Bardzo mi się ta praca podoba. Najwięcej przyjemności sprawia mi szczęście innych.

Fundacja Maja

Imię i nazwisko aktywisty: p. Karolina Piszycka

Z osobami niepełnosprawnymi pracuję od pięciu lat, w Fundacji Maja od roku.

Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą. Pomoc ludziom wpisana jest w mój zawód. Ponadto lubię pomagać. Sprawia mi to przyjemność. A uśmiech i zadowolenie naszych podopiecznych wynagradza cały trud mojej pracy.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gdańsku

Imię i nazwisko aktywistów: p. Małgorzata Lichota, p. Dariusz Książek

Od 20 lat pracuje w zawodzie fizjoterapeuty i pomagam osobom potrzebującym. To właśnie wybrany zawód spowodował, że rozpocząłem pracę pomagając innym. Jak widzę efekty podejmowanych działań to wiem, że moja praca ma sens. Daje mi poczucie satysfakcji.

Z osobami niepełnosprawnymi pracuję od 8 lat. Przypadek sprawił, że wybrałam ten zawód, ale nie żałuję i nigdy nie zamieniłabym go na żaden inny. Lubię pracować z ludźmi i im pomagać.