,

Wolontariusze SP 2 „Pomagamy Forever”

„Chcemy pomagać i w zamian niczego się nie domagać, codziennie radość i pomoc nieść, przynosić każdemu dobrą i wesołą wieść”. Tymi słowami można opisać cele przyświecające naszemu szkolnemu wolontariatowi.

Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku to przyjazne miejsce dla działań o charakterze charytatywnym. Od kilku lat pięknie rozwija się szkolna grupa wolontariatu „Pomagamy Forever SP2”, organizująca akcje na terenie szkoły (np. kiermasze, loterie, zbiórki)oraz liczne przedsięwzięcia poza murami naszej placówki.

Trudno dokładnie określić ilu uczniów tworzy nasze koło, ale ten „przyjemny ból głowy” jest powodem do dumy. Dzięki dużej różnorodności naszych działań możemy aktywizować uczniów SP 2, na zdjęciu możemy zobaczyć uczniów, którzy jak co roku sadzili żonkile obok naszej szkoły, a na dole z kwesty dla hospicjum jeszcze sprzed pandemii.

W swoich działaniach nie zapominamy o potrzebujących dzieciach i seniorach z naszej dzielnicy. Współpracujemy z różnymi organizacjami m.in. Caritas, Hospicjum im.ks.Dutkiewicza, Domy Pomocy.

Kreatywność i wyobraźnia naszych wolontariuszy sprawia, że nie brakuje nowych pomysłów i podejmowania ciekawych inicjatyw m.in. w pażdzierniku we współpracy z firmą REBEL wzięliśmy udział w dniu gier planszowych i zorganizowaliśmy na allegro lokalne zbiórkę pieniędzy na zakup nowych gier dla naszej szkoły.

A na horyzoncie widać nowe wyzwania i przedsięwzięcia…:)