,

SP 45 – zadanie 5

Udało nam się przeprowadzić Dzień dobrych uczynków nazwany u nas w SP45 Dniem Życzliwości – każdy mógł skorzystać z skrzynki życzeń i przesłać dobre słowo , obrazek emotkę do wybranej osoby. Ilośc wrzuconych karteczek przerosła nasze oczekiwania i sprawiła wielu osobom radość.

Projekt : ,,List do Seniora ” cieszy serca nie tylko Pensjonariuszy z Domu Seniora w Gdańsku przy ul.Fromborskiej 24,ale także sprawia dużo radości naszym wolontariuszom. Seniorzy pragną nas gościć u siebie, ale to już po egzaminach .