Entries by Magdalena Kornacka-Kowalewska

Misja 1/19 SP 87

W ostatnim tygodniu udaliśmy do Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, gdzie spotkaliśmy się z Panią prezes, która opowiedziała nam dlaczego pomaga innym. Było to bardzo miłe  i owocne spotkanie 🙂 Informowaliśmy na naszym Facebooku o Poradzie Wolontariuszy i Gali Aktywni w mieście zachęcając uczniów do udziału w wydarzeniach. W niedzielę nasi wolontariusze pomagali Stowarzyszeniu Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej […]

zadanie 5/19 SP 87

  Nasi uczniowie już po raz drugi wzięli udział w Paradzie Wolontariuszy. Przed obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przygotowaliśmy baner naszego Wolontariatu na Wyspie, plakaty m.in. Termosfery, flagi Gdańska i herby szkoły. Nasi wolontariusze mieli przypięte plakietki z napisem wolontariusz – Wolontariat na Wyspie. Wcześniej udostępniliśmy wydarzenia: Paradę Wolontariuszy i Galę Aktywni w Mieście na naszym Facebooku […]

zadanie 4/19 SP 87

Nasza szkoła mieści się na pięknej Wyspie Sobieszewskiej. Bardzo blisko nas siedzibę ma Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej , które aktywnie skupia ludzi, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu i promowaniu wyspy. Wybierając miejsce zwróciliśmy uwagę na to że działamy na wspólnym terenie i to, że współpracujemy razem już 2 rok. Realizując zadanie 4 udaliśmy się do […]

zadanie 3/19 SP 87

      Realizując zadanie 3 otrzymaliśmy termin wizyty w Zakładzie Utylizacyjnym na grudzień. W tym tygodniu wolontariusze odwiedzili zakład. Oglądnęliśmy tam filmik edukacyjny, zwiedziliśmy Zakład Utylizacyjny i braliśmy udział w lekcji na temat ekologicznych zachowań. Uczniowie dowiedzieli się jak właściwie postępować z odpadami, jak chronić środowisko przed nadmierną ich liczbą i jak włączyć się do akcji Gdańsk bez […]

Misja 1/19 SP 87

W ostatnim tygodniu braliśmy udział w Dniu Tumbo, wspieraliśmy dzieci i młodzież w żałobie. Pojechaliśmy też do kręgielni U7, w ramach nagrody za Termosferę w ubiegłym roku szkolnym. Wolontariusze się zintegrowali i miło spędzili czas 🙂

Misja 1/19 SP 87

Ostatnio w naszych informacjach na Facebooku przypomnieliśmy, że bierzemy udział w TERMOSFERZE. Zachęciliśmy uczniów, rodziców i nauczycieli do wzięcia udziału w dniu Tumbo – wsparciu dzieci i młodzieży w żałobie. Przedstawiliśmy też naszych nowych wolontariuszy. Przed nami kolejne akcje.

Misja 1/19 SP 87

Uczniowie z Wolontariatu na Wyspie przed Świętem Zmarłych sprzątali groby na Cmentarzu Komunalnym. Nakręcili też filmik dla całej społeczności szkolnej zwracający uwagę na bardzo ważny problem: produkcję zbyt dużej ilości plastiku w naszym otoczeniu. Przyłączając się do kampanii Gdańsk bez plastiku zorganizowaliśmy akcję dotyczącą właściwego segregowania śmieci. A już w grudniu wolontariusze udadzą się do […]

zadanie 3/19 SP 87

Nasi wolontariusze realizując zadanie przyłączyli się do akcji GDAŃSK BEZ PLASTIKU. Nakręciliśmy film dla całej społeczności szkolnej zwracający uwagę na bardzo poważny problem: produkcję zbyt dużej ilości plastiku w naszym otoczeniu. Film można zobaczyć na naszej stronie na Facebooku Wolontariat na Wyspie SP 87. W szkole ustawiliśmy też pojemniki  i zorganizowaliśmy akcję dotyczącą właściwego segregowania śmieci […]

Misja 1/19 SP 87

W ramach misji 1 na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do szkoły umieszczane są informacje na temat zrealizowanych i planowanych działań szkolnego koła WOLONTARIAT NA WYSPIE. Uczniowie i rodzice mogą dowiedzieć, że bierzemy udział w grze terenowej TERMOSFERA. Spotkania w naszego koła odbywają się w poniedziałki. Ostatnio wzięliśmy udział w Godzinie dla Gdańska, gali Stowarzyszenia Przyjaciół […]

Zadanie 1/19 SP87

Jesteśmy uczniami klas IV-VIII SP 87 w Gdańsku Sobieszewie. Należymy do Wolontariatu na Wyspie. W TERMOSFERZE bierzemy udział po raz drugi.  W zeszłym roku szkolnym braliśmy udział we wszystkich zadaniach i misjach gry oraz dodatkowo m.in. w zbiórce żywności dla schroniska dla zwierząt, Dzień Tumbo, świąteczna zbiórka żywności, kartki urodzinowe dla podopiecznego hospicjum, akcja Pola Nadziei, zajęcia […]