,

To my – wolontariusze SP19

Witamy Wszystkich, tu koło wolontariuszy z SP nr 19 w Gdańsku. Nasza grupa liczy całą masę otwartych ludzi o wielkich sercach, która z roku na rok się powiększa
(na zdjęciu są niestety tylko przedstawiciele, gdyż w tym roku jest nas około 100 osób!).

Z każdą akcją dobroczynną poznajemy siebie bliżej i czerpiemy satysfakcję ze wspólnej pomocy na rzecz innych. Pomaganie innym na dobre wrosło w naszą szkolną rzeczywistość, na przestrzeni 25 lat zorganizowaliśmy wiele akcji. Niektóre wynikały
z potrzeby chwili, inne są owocem stałej współpracy
z różnymi organizacjami. Wierzymy, że szkoła jest nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale także inspirującym uczniów do budowania więzi z innymi, dostrzegania ludzi potrzebujących i wyciągania do nich pomocnej dłoni. Praca wolontariuszy
w naszym Kole Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych kompetencji, ale także przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości
i przyjaźni, uczy również pracy. Wolontariat to jednak dla nas przede wszystkim powołanie, którego odnalezienie daje poczucie sensu istnienia. Co roku nagradzamy zatem kończących naszą szkołę uczniów, którzy wyróżniają się postawą wzorowego wolontariusza nagrodą „Splendor Caritatis” – chcąc uhonorować w ten sposób ich trud i serce oddane drugiemu człowiekowi.

Jesteśmy otwarci i chętnie przyjmiemy każdą nową osobę, która z radością pomaga innym i robi to z głębi serca 🙂