<bzzt>…………Witajcie, ….<bzzzt>……..tu ……<bzzt> <bzzt>……..Marcel! Czy mnie słychać?…..
…………..Nadaję pierwszy komunikat…………

przygotujcie/zorganizujcie w szkole własną gablotę, w widocznym miejscu, na której zamieścicie:
1.  trzy razy w miesiącu aktualne oferty wolontariatu (możecie je znaleźć TUTAJ). 
2. informację o Waszej grupie i Waszych akcjach.

Pełną pulę nanowartości uzyskacie pod warunkiem stałej aktywności w Waszej gablocie, które publikować będziecie w sprawozdaniach.
Pamiętajcie, aby zadbać o dobrą widoczność gabloty oraz odpowiednią promocję nowych ofert wolontariackich. W tym mogą pomóc Wam: nauczyciel, dyrekcja szkoły, pedagog, rodzice.

Termin: 12 stycznia 2020 roku

Punktacja: 50 pkt + dodatkowo 5 pkt za każdą osobę, która dołączy do Waszej grupy na podstawie zamieszczanych działań. Dodatkowo można w ten sposób zdobyć do 30 punktów!