1 REGULARNA AKTYWNOŚĆ WOLONTARIACKA – SP26

Braliśmy udział w kweście na rzecz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza oraz od kilku lat chodzimy na Cmentarz Garnizonowy żeby porządkować groby naszych Bohaterów Narodowych . ( SP 26 )