ZADANIE 3 – SP26

Muzeum II Wojny Światowej to niezwykle energetyczne miejsce. Nasza szkoła położona jest bezpośrednim sąsiedztwie byliśmy świadkami jego powstania, widzieliśmy każdy etap budowy. Dziś to miejsce tętni życiem, jest odwiedzane przez tysiące gości. Kiedy chcemy wytłumaczyć komuś, gdzie „obok MIIWŚ” – lepszej nawigacji nie potrzeba.