Zadanie nr 7 – SP 89

Mamy swój herb !!!!

Zadaniem 7 było wykonanie herbu naszej drużyny, co też zrobiliśmy. Zorganizowaliśmy to w formie konkursu szkolnego. Spośród wielu prac wybraliśmy tę jedyną przygotowaną przez naszego kolegę Bartka Gloca. Herb „Pomocnych Elfów” został powieszony na honorowym miejscu w naszej szkole.