Zadanie 2/19 SP57

Nasze aktywne miejsce.

Nasze aktywne miejsce to kanapy na korytarzu, na 1 pietrze. Spotykamy się tam na przerwach i rozmawiamy, powtarzamy przed lekcjami, a czasem przepychamy się, by zająć lepsze miejsce. Siedząc na kanapach widzimy cały korytarz. Gdy tylko kończy się lekcja „walczymy” o miejsce na kanapach. Jest to jedno z naszych ulubionych miejsc.