Zadanie 2/19 SP87

W osiemdziesiątej siódmej szkole na półpiętrze,

są apele, konkursy i wszystko co najlepsze.

Tutaj na holu się spotykamy

i zawsze dobry humor mamy.