Zadanie 3/19 SP57

Chcąc zachęcić do odwiedzenia Europejskiego Centrum Solidarności uczennice zrobiły plakat. Nie tylko pokazały go w szkole, ale także umieściliśmy go na Facebooku.