Zadanie nr 3/19 SP89

W czwartek 4 kwietnia wolontariusze z naszej szkoły zaprosili uczniów klas pierwszych
na krótką prezentację dotyczącą wartości patriotycznych. Prezentacja była również zachętą
do odwiedzania Europejskiego Centrum Solidarności. Wolontariusze zorganizowali pogadankę
w celu zachowania w pamięci Polaków i Europejczyków ideałów ruchu Solidarności. Demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne, kultura dialogu to wartości, które starsi uczniowie chcą zaszczepiać w umysłach najmłodszych. Młodzież rozdawała ulotki dotyczące ECS-u społeczności szkolnej, a także mieszkańcom Żabianki, by zachęcić ich do odwiedzania tego ciekawego miejsca.