zadanie 6/19 SP87

Uczniowie z Wolontariatu na Wyspie (SP 87) utworzyli napis TERMOSFERA przy wejściu do szkoły. Wykorzystali różne materiały recyklingowe. Przechodzący ludzie dopytywali o zasady naszej gry. Uczniowie zachęcali do pomagania innym 🙂