zadanie 4/19 SP87

Uczniowie z Wolontariatu na Wyspie (SP 87) oprócz zadań w ramach gry terenowej TERMOSFERA przez cały rok szkolny brali udział w wielu akcjach:

PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA – wspieraliśmy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sopocie

DZIEŃ TUMBO – Dzień Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą w Żałobie

PARADA WOLONTARIUSZY – świętowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

DAJEMY IM RADOŚĆ – świąteczna zbiórka żywności

kartki świąteczne dla podopiecznych DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU – warsztaty dla uczniów szkoły prowadzone przez wolontariuszy

zajęcia z robotyki i ceramiki dla Podopiecznych Fundacji Dzieci Osieroconych

rozdawanie kartek z hasłami zachęcającymi do wolontariatu w PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

udział w POLACH NADZIEI

kartki urodzinowe dla Pawełka podopiecznego Fundacji Hospicyjnej

przygotowanie palm wielkanocnych (wsparcie rodzin pod opieką Caritas)

15-LECIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ tworzyliśmy żywą flagę UE, rozdawanie flag

współpraca ze STOWARZYSZENIEM PRZYJACIÓŁ WYSPY SOBIESZEWSKIEJ – pomoc w przebiegu V Ptasiego Pikniku 🙂