Zadanie 1 PSP

Jesteśmy wolontariuszami z Pozytywnej Szkoły Podstawowej, już po raz trzeci bierzemy udział w Termosferze! Do naszego koła należą uczniowie klas 4-8. Wiele nas różni, ale łączy jedno- chęć pomocy! Mamy w sobie dużo energii i radości, które wykorzystujemy by czynić dobro. Potrafimy połączyć pomoc i dobrą zabawę. Chcemy dalej szerzyć dobro i pomagać innym!