Zadanie nr 3/2019

W ramach realizacji zadania trzeciego, nauczyciele angielskiego zdecydowali się przeprowadzić w naszej szkole odwróconą lekcję języka angielskiego pt. Reduce-Reuse-Recycle. Gdańsk free from Plastic. Zajęcia odbyły się 6.11, po wcześniejszym przygotowaniu przez szóstoklasistów lekcji dla klasy drugiej – w asyście nauczycieli, jednak wszelkie aktywności – prezentacja multimedialna, gra edukacyjna Kahoot, krzyżówka multimedialna, gra w segregację śmieci zostały opracowane i przeprowadzone przez uczniów.