zadanie 3/19 SP 87

 

 

 

Realizując zadanie 3 otrzymaliśmy termin wizyty w Zakładzie Utylizacyjnym na grudzień. W tym tygodniu wolontariusze odwiedzili zakład. Oglądnęliśmy tam filmik edukacyjny, zwiedziliśmy Zakład Utylizacyjny i braliśmy udział w lekcji na temat ekologicznych zachowań. Uczniowie dowiedzieli się jak właściwie postępować z odpadami, jak chronić środowisko przed nadmierną ich liczbą i jak włączyć się do akcji Gdańsk bez Plastiku. Wizyta w Zakładzie Utylizacyjnym uświadomiła nam ile śmieci produkują mieszkańcy Gdańska i okolic. Pełni energii do proekologicznego działania wróciliśmy do szkoły.