,

Misja 3 – Lokalne Centra Wolontariatu

Wizyta w Lokalnym Centrum Wolontariatu na Biskupiej Górce w „Stowarzyszeniu Waga”

We wtorek 25 lutego 2020r. pojechaliśmy do Lokalnego Centrum Wolontariatu na Biskupiej Górce. Usiedliśmy wszyscy przy dużym stole, a pani Anna Skierka opowiadała nam, czym jest wolontariat oraz pytała, czy uczestniczyliśmy już akacjach wolontariatu. Wymieliliśmy szereg akcji, w których braliśmy udział.  Następnie mówiliśmy o feminizmie, czyli działaniach mających na celu uzyskanie i utrzymywanie równości płci pod względem politycznym, ekonomicznym, osobistym i społecznym. Pani Ania opowiedziała nam także, jak Stowarzyszenie zajmuje się osobami starszymi. Akurat we wtorek był dzień spotkań seniorów i mogliśmy z nimi porozmawiać. Jedna z Pań miała aż 90 lat i opowiedziała nam bajkę z morałem. Następnie Pani Ania opowiadała nam o innych akcjach, którymi się zajmują, np. szyją ekologiczne torebki,  przygotowują i pielęgnują tereny zielone, a także organizują gry miejskie. Później podzieliliśmy się na cztery grupy i sami wymyślaliśmy akcje dotyczące wolontariatu. Pojawiło się mnóstwo ciekawych pomysłów wspomagających ludzi starszych i potrzebujących, niosących pomoc zwierzętom, a także naszemu środowisku.

Dziękujemy wszystkim Paniom pracującym w  „Stowarzyszeniu Waga” za miłe przyjęcie i słodki poczęstunek.