Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku

Jesteśmy uczniami klas V-VII Pozytywnej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza „Arama” Rybickiego w Gdańsku. Wspólnie tworzymy szkolne koło wolontariatu. Nasza przygoda z wolontariatem rozpoczęła się we wrześniu 2016 roku. Od tej pory aktywnie pracujemy i włączamy się w rożnego rodzaju działania.

Punktacja

Razem: 185 pkt