Wpisy

Termosfera edycja 2020/2021 rozpoczęta!

Celem gry jest rozwój aktywności społecznej, głównie wolontariackiej, uczniów szkół podstawowych. Grupy uczniów pod opieką nauczyciela przez cały rok szkolny realizują misje oraz zadania, za które otrzymają punkty, tzw. nanowartości. Grupa, która uzbiera największą ilość punktów wygra i zostanie uhonorowana podczas specjalnej gali w czerwcu przyszłego roku.

W związku z pandemią COViD-19 podjęliśmy decyzję o dostosowaniu formuły do specyfiki pracy szkoły opartej na nauczaniu zdalnym.

Termosfera 2020/2021 to:

  • mniejsze grupy: zespół może tworzyć grupa 5 uczniów + opiekun;
  • zadania krótkoterminowe i misje długoterminowe;
  • wydłużony czas realizacji działań;
  • działania oparte na e-wolontariacie i pomocy sąsiedzkiej;
  • wykorzystanie narzędzi online;
  • wsparcie koordynatora


Rejestracja grup trwa do 17 listopada.

Niezdecydowanych zapraszamy na SPOTKANIE online dotyczące TERMOSFERY oraz SZKOLNYCH KÓŁ WOLONTARIATU 16 listopada, g. 17:30.